1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

رفراندوم در کُردستان عراق

.
  

اعلامیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموكرات)

رفراندوم در کُردستان عراق

 

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموكرات) بااینکه همواره حقوق اقوام همچون آموزش زبان مادرى و آداب‌ورسوم و فرهنگ محلی را محترم شمرده است اما رفراندمى كه تنها رأی گروهى از مردم یک کشور در آن در نظر گرفته شود را مردود می‌داند.

رفراندوم و نظرسنجی براى استقلال تنها زمانى پذیرفتنى است كه بنیان تشكیل یك كشور بر مبناى یك اتحاد اولیه و یا پیوستن ایالت و دولت‌ها به یك كشور از پیش شکل‌گرفته باشد. در مورد عراق هیچ‌گاه چنین پیشینه‌ای نبوده که کشور یا حکومتی به نام کُردستان به کشور عراق پیوسته باشد.

پشتیبانى از چنین حرکت‌هایی دخالت در امور كشورهاى دیگر است كه بی‌شک نه‌تنها فرجامى نیک برای مردم اقلیم کُردنشین عراق نخواهد داشت و رفاه و آسایش آنان را به ارمغان نخواهد آورد، بلکه به تنش و درگیرى میان مردم آن سرزمین كه سال‌ها در كنار یكدیگر زیسته و با تلاش همگانى و مشترك كشورشان را ساخته‌اند خواهد انجامید. کشوری که از همه سو با سه کشور ناخرسند از این رفراندوم همسایه است راهی برای دادوستد آزاد با جهان نخواهد داشت.

از سوى دیگر این بهانه به دست حکومت‌ها و دولت‌ها داده خواهد شد تا با ترساندن مردم از خطر تجزیه و جلوه دادن خود به‌عنوان تنها گریزگاه ملتشان، به تحكیم پایه‌های قدرت خود و سركوبی داخلى بپردازند. هم بیم آن می‌رود كه دیگر کشورهای همسایه با تضعیف و ناتوان نشان دادن دولت فعلى عراق به تحریك اقوام و یا جریانات دست‌نشانده خود پرداخته تا درنهایت پاره‌ای دیگر از عراق را به چنگ و سیطره خویش درآورند.

امیدواریم که رهبران اقلیم کُردنشین عراق با نگاهی مصلحت‌اندیش و به‌دوراز دیدگاه‌های عوام‌پسند در انجام این رفراندوم تجدیدنظر کنند. از تمامى دولت‌های جهان انتظار می‌رود كه ضمن حمایت از عدم دخالت در امور یک كشور مستقل، از نادیده گرفته شدن رأی همه مردم در تعیین سرنوشت كشورشان پشتیبانى نكرده و در اخذ تصمیمات یك كشور به رأی همگان به یكسان بهاداده و احترام بگذارند.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران